FIHAONANA IANTSOANA ANTSIKA REHETRA TSY AN-KANAVAKA

FIANTSOANA

                                 Araka izay nifametrahana tamin’ny Filohan’ny Fikambanana dia raisiko  ho adidy ny miantso manokana anao handray anjara amin’ny Fiaraha-midinika momba ny :

1)Fandrotsahana ny TAMIFA Madagascar  isam-paritra hiara-hiantsehatra amin’ny VIF (Vatsy Iombonana ho an’ny Fampandrosoana).

2)Fampitomboana ny serasera  hita maso efa mandeha ankehitriny ifarimbonana amin’ny TAMIFA  Communication.

3)Fifampizaram-baovao omban’ny tenimita ifanaovantsika amin’ny tetika fandrindram-pihariana sy fifeheza-mitarika

TOERANA:EPP 67 HA Atsimo

FOTOANA:ALAHADY 22  MEY 2011 Manomboka amin’ny 02 ora tolakandro

Ankasitrahana hatrany ny fahavononanao.

                                                                                      Antananarivo ,faha

                                                                            NY MPANDRINDRA FOIBE

Publicités