NY TAMIFA IVELAN’I MADAGASIKARA


Tsy voafefy na feran’ ny elanelan-tany ny toerana azon’ ny TAMIFA Madagascar iasàna.Ampiasaina rahateo hanamora izany  ny fifehezana ny teknolojia  misy (Utilisation du bureau virituel  de liaison).Araka izany dia tsy tokony hanahirana intsony  manomboka izao na any amin’ny faritra aiza na any am-pitan-dranomasina no ahitana Mpikambana miara-dia amintsika.

 

Mitovy fandaminana amin’ny Rantsana eto an-toerana dia mifanao fandrindrana koa ireo Mpikambana TAMIFA any ivelan’ ny firenena.Arak’izany dia mila mifandray akaiky amin’ny Mpandrindra foibe ireo maniry hanetsika ny ambaindain’ny Fikambanana ahazoana manome ny toromarika rehetra amin’ny antsipirihany.

 

Tsindrio eto raha hifandray amin’ny Mpandrindra foibe  ianao !

Publicités