RINDRAM-PIASA 2011 HO ANTSIKA MPIKAMBANA

1)      _Ny fampatanjahana ny asa isam-baomiera no fototra mampiroborobo haingana ny Fikambanantsika ka misafidy amin-kahalalahana izay vaomiera mety ho manavanana  azy ny Mpikambana tsirairay(ENVERGURE,CAPACITE,AFFAIRE,SOCIALE).Tsy ekena ny fisian’ny Mpikambana lasa anarany fotsiny fa tsy maintsy mirotsaka anatin’izany avokoa ny rehetra ary hamafisin’ny fifampifehezan’ny TAMIFA Madagascar rahateo  izany.

2)      _Soritan’ny toromarika faobe (Fiche de travail) ireo teboka ifaharan’nyasam-baomiera isanisany miaraka amin’ny dingana fandavorariana azy amin’ny ambaratongan’ny Fikambanana ka ampifanarahana hirindra amin’ny Drafitra lasitra(Plan cadre) efa ananantsika izany.Tokony tsy hivaona na mivoaka an’io Drafitr’asa io izay raharaha rehetra tontosaintsika.

3)      _Manana endrika samihafa ny fanatontosana ny asa isam-baomiera araka izay fitondran’ny mpitarika sy Mpikambana ao aminy.Mety ho famoriana Mpikambana miaraka ,mety ho fitrandrahan-kevitra mandeha tsirairay,mety ho fanirahana Mpikambana mikaro-dalana etsy sy eroa,mety ho fifanakalozana amin’ny fampiasana fitaovam-pifandraisan-tserasera samihafa,…Manao tantsoroka raha misy ilàna izany ny FOIBE.Na koa ireo kojakojan’olona(Personnes ressources)voafantina nohon’ny traikefa ananany na ny sehatra feheziny amin’izay toe-javatra hitadiavantsika fanohanana avy aminy.

4)      _Tratrarina ny hananan’ny isam-baomiera vokatra mazava sy voasoratra .Ilaina ny tetiandro       iaraha- mamaritra hahazoana mandrefy ny dingana efa nirosoana sy mbola ho avy.Apetraka ny fanaraha-maso hahafahana manavao sy manatsara ny asa.

5)       _Anjaran’ny FOIBE ny mibata ny tandrify azy fa manao izay hampahazo vahana ny TAMIFA isan’ambaratonga ny Mpikambana.Ezaka mampavitrika ny Mpikambana ato anatiny sy fomba fisarihana namana hifarimbona hatrany(Mode d’influence)araka izany no miandry antsika tsirairay ka miara-misalahy amin’ny fanangonana ny enti-manana rehetra takian’ny asantsika(hevitra aman-tetika,fahaizana sy sedrofana,vola amam-pitaovana).

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :