-RAKI-KEVITRA SY ANTONTAN’ISA MOMBA NY TANORA ETO MADAGASIKARA(UNICEF 2011)

76Miisa 5,7 tapitrisa ireo zatovo sy tanora 10 ka hatramin’ny 24 taona eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ary heverina fa hitombo avo roa heny izany isa izany mandrapahatongan’ny 2025 (ODEROI 2008). Maro ireo olana goavana izay atrehan’ny tanora eo amin’ny fivelarany sy fanomanany ny ho aviny :

– Voafetra ny fikarakarana ara-tsosialy mety ho azon’izy ireo ;
– Marefo ny rafi-panabeazana ka maro ireo miala an-daharana alohan’ny havitany ny fianarany ;
– Tsy ampy ny fahalalana sy ny raki-kevitra momba ny tanora sy ny zatovo ;
– Mandringa na tsy ampy ireo lalàna miaro ny zon’ny zatovo ;
– Maro ireo fomba amam-panao mety miteraka olana eo amin’ny zatovovavy (ohatra: fitondrahana vohoka tsy niriana, herisetra atao amin’’izy ireo) ;
– Tsy ampy ny fifampikasoahan’ny tanora amin’ny loharanom-baovao ;
– Zara raha mandray anjara amin’ny fanapahankevitra eo anivon’ny fiaraha-monina ny tanora.

icon Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontan’isa

Publicités