FANDRINDRAM-PIHARIANA : AHOANA NY AMIN’NY FAMATSIAM-BOLA ?


                                            Resaka saika aroson’ny tanora rehefa mba midinika ny amin’ny fananganana fihariana ny mikasika ny sakana lehibe eo amin’ny vola ho enti-mihetsika (Fonds de départ).Betsaka tokoa ny manan-kevitra hamorona manokana orinasa ho an’ny tenany kanefa tsy mahavita manainga izany nohon’ny enti-manana.Mankany amin’ny banky na rafitra mpikirakira vola (Institution financière)izy ireny kanefa dia maro ny fepetra toy ny hoe tsy mampindrana ho an’ireo vao hanorina,mitaky antoka lehibe,fahasarotan’ny antontan—taratasy ilaina.Adihevitra mipetraka noho izany ny amin’izay tokony hatao,inona avy sy hatraiza ny andraikitry ny Fikambanana toy ny TAMIFA Madagascar ?Nifanatona indrindra tamin’ny Mpandrindra Foibe izahay.

 

        « Voalohany indrindra dia tsara ho an’ny tsirairay aloha ny miasa manangona,mangorona traikefa ary mianatra ny atao hoe fitantanana marina mba hahafahana manoritra izay tokony hizorana.Mitaky finiavana,fandavan-tena ary herin-tsaina matanjaka ny mitantana sy manangana orinasa iray na dia heverina ho bitika aza izy eo am-panombohana.Ilaina ny mikatroka avy hatrany ka itozoana ny fampahombiazana azy.Ny fitadiavam-bola,ny tsena,ny fifandraisana(Contact) dia manaraka ho azy avy eo arakaraka ny filan’ny orinasa izay najoro.Rehefa feno tsara ny fahavononana dia roso amin’izay.Mibata ny voangona na ara-bola na ara-tsaina ka ireo no atolotra ny olona na ny ambaratonga hikarohana fanampiana.Ho azo antoka kokoa amin’izany fa hisy mpandinika ny mombamomban’ny tetik’asa nentina.

          Faharoa,ny TAMIFA Madagascar dia tsy mpamatsy vola akory fa sehatra natao hanamora sy hifanakalozana satria isan’ny kendreny ny mamelon-kasina mampizatra ny tanora ny kolon-tsaina miroboka amin’ny fihariana sy fandraharahana(Culture d’entreprise et sens d’affaire).Azon’ny samy Mpikambana ny mifampiantoka(Caution solidaire) rehefa maty paika ny tetik’asa sy ny fifandaminana ho amin’izany.Ny lehibe indrindra dia ny fahafehezan-javatra satria ny asa tsy hay dia tsy hamokatra na oviana na oviana.Manana rafitra manokana miadidy ity fandrindram-pihariana ity sy ny manodidina azy ny Fikambanana ka raharaha ilafihany ny mifampizara haitao,miofana sy mifampianatra mivantana,mandrafitra tetik’asa isan-taranja hanaraka fenitra,mifandray sy miantsehatra amin’ny sokajy samihafa.Marihana moa fa samy azo ketrehina ato amin’ny TAMIFA Madagascar na soritr’asa mandeha ho an’olon-tokana na soritr’asa ifanakonan’ny Mpikambana vitsivitsy(Projet individuel ou collectif). »

 

JEREO ETO KOA:

ACCES BANQUE MADAGASCAR

MICROCRED

Publicités

2 responses to this post.

  1. Faly mitafa amin’ny Naina Rakotomalala!de manantena ny fiarahamiasantsika etofoana! Misy remarque kely amin’ny articlenao! Ilaina mihintsy ny fahafehezana technique na technologie, fa azamiandry ho mahafehy tanteraka vaomiroboka fa ny zavadehibe dia ny hoemanana capacité hanatsarana sy hikarohana momba anio sujet io ianao :ny fahafahanao mi-innover no tena ilaina, ny fianarana tsy mety tapitra, ny fanatsarana tsy ankijanona no tena tadiavina! De ny fahaizana mi-se-positionner no tena ilaina ,mila stratégie mba hampiavaka anao ka ahatongavanao N°1 amin’ny domaine hiasanao! amin’izao fotoana izao tsy misy place ho an’ny N°5 izany intsony, mila mahay miavaka mba tsy ho comparable amin’ny efa matanjaka tafapetraka alohanao!

    Réponse

  2. Posted by Naina RAKOTOMALALA on 15 octobre 2011 at 12 h 01 min

    Tena marina zany ary ekeko.Mankasitraka e!

    Réponse

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s