MAHASAHIA LEIRETO A !


Fitenintsika gasy ny hoe izay sahy maty ihany no hifono lambamena ! Ireo Amerikanina andrarezin’ ny Leadership sy Management toa an’ i Peter Drucker dia nilaza fa isaky ny mahita orinasa tafavoaka ianao , tsarovy f’indray andro nisy naka fanapahan-kevitra feno fahasahiana.Aza adino,hoy koa ilay mpanefoefo Warren Buffet :matoa ianao mialokaloka eo ambany hazo midoroboka ankehitriny dia nisy ny nisahirana namboly izany.

 

Matetika ny tsy fananantsika fahasahiana mazava eo amin’ izay tokony horaisina no isan’ ny mahavoa indrindra eo amin’ny fiainana .Teraka ny fisalasalana samihafa ao an-tsaina.Valalanina manoloana izay safidy tokony horaisina.Mikajikajy ny tombotsoa vinavinaina ho azo etsy sy eroa.Mety ho tahotra ny amin’ izay mety hampidofotra ao aoriana koa izany ka alaim-panahy hieritreritra hoe aleo tsy miroso toy izay manaotao foana.Vokany :lany andro mihodinkodina eo ka maty momoka ny fikasana efa nandrandraina.

Iray amin’ ireo aretin’ ny firaikiraikena (Maladie de procrastination) mpianjady amintsika olombelona no antonantony ka ny ady asetry azy dia ny fananana fahasahiana.Io fahasahiana io no tsy ampy amintsika tanora.Tsy sahy maka fanapahana hentitra fa dia mihazohazo eo.Tsy sahy mamoron-javatra hafa koa fa dia mionona amin’izay efa mahazatra.Miahiahy ho tsarain’ ny hafa ho maningana raha mitondra hevitra na zava-baovao kanefa izay ilay tena andrasana . Mikendry ny tonga lafatra saingy mihivingivina vao misedra ny sarotra.

 

Eo amin’ireo izay manao dingana kely kosa indray dia tsy vitsy koa ny mihemotra tampoka eny anelanelany eny.Ny sasany aza tsy mahatanty lazon’ ady ka dia mijanona mihitsy.Ary indrisy fa tojo fatiantoka tsy hita noanoa  indray.Mbola ilay tsy fananana fahasahiana manova ny tetika nentina io rehefa hita fa tsy nahomby ny nafitsoka teo aloha.Mihevi-tena ho Andriamanitra isika indraindray ka mieritreritra hoe tsy mety hanam—pahadisoana izany eo amin’izay atontona.

Maro tanora fantatra fa havanana tokoa amin’ny fiketrehan-javatra eto.Mahafehy ireo kanonkanona ilaina amin’ ny fanatanterahan’asa  saingy tsy mahavanon-draharaha nohon’ ny tsy fahampian’ ny fahasahiana ao aminy.

 

Raha te hikatsaka fahombiazana anefa dia ny manainga avy hatrany no zava-dehibe ka ny fahasahiana no fepetra voalohany.Sesehena ny olana tsy maintsy mitranga eo am-panatontosan-javatra. Raha ny fisian’ izany no hampikarainkona dia tsy hisy mihitsy fandrosoana.Tsy maintsy manana fahasahiana isika, indrindra fa tsy hisy vokatra ho azo moramora sy mandeha ho azy izany.Avy eo ampiana finiavana hifantoka hatramin’ ny pitsopitsony,herim-po sy fitozoana izany. « Izay miaritra ihany no tafa » hoy ny hiran’i Samoela izay.

 

Aiza sy ahoana no hanovozana azy ,ary moa ianao namako mamaky ity lahatsoratra ity àry ve mba karazan’ireo tena sahy ? Tapaho dieny eto ny hevitrao !

 

NAINA RAKOTOMALALA

 

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s