Penin’i JR : TSY NANDROSO FA TARA FOTOANA


         Mitantana ny fihatsaran’ny fiainan’ny  olona ny fotoana.Indrindra ny fahaizany mitantana izany fotoanany izany.Nomena 24 ora isan’andro ny olona .Ahoana ny hikajiany an’ireo  ora  nomena azy ireo,ny ankamaroany dia lany andro mitady antonantony  entina hanamarinana  fa tsy ampy azy ireo ora ireo hanatontosany ny dingana afaka hampandroso azy eo amin’ny fiainany.Raha zohina anefa dia ny fahaiza-mandrindra izany no tsy ananany fahaiza-manao .Indraindray  dia ny olona miezaka hanaraka ara-dalàna  ny lamina napetrany ho fandaharam-potoanany no  tondroin’ny olona ho mihafahafa amin’ny  fiaraha-monina ,indrindra eo anatrehan’ny namana sy ny fianakaviana .Zava-dehibe  ny fahaizana  mandanjalanja sy manoritra izay miteraka  tombotsoa  ho an’ny tsirairay .Izany akory tsy midika ho fihatahana amin’ny maro fa fahaiza-mametraka  tanjona ary ihany koa ho fisarihana ny hafa mba hamolavola  ny fandaharam-potoanany.

 

Soa samihafa  no otazan’izay  mahay mitantana ny fotoanany : fahazoana antoka fa tsy hisy ny fanadinoana ireo dingana sy asa  hotanterahina ao anatin’ny fotoana fohy na maharitra,fitandroana ny fifandraisana amin’ny manodidina vokatry ny fahadisoam-potoana , mitondra  amin’ny  fipetrahan’ny fitokisan’ny fiaraha-monina ilay olona .

 

Toetra mampiavaka ny mpitarika ny fahaizany mitantana ny fotoana ananany ,satria misy ny fotoana  natao hiasana sy ny fotoana hahanginana ary ny hihainoana ihany koa .Ny fifehezana izany no tena maha mpitarika  na inona na inona ny sehatra ikatrohany .Mila fizàrana anefa ny fahaizana mitantana fotoana .Mila finiavana ombam- pahafoizan-tena(sacrifice) izy io mba  hanoherana ilay andraso andraso lava lasa ho firaikiraikena zary eritreretin’ny olona ho hakamoana hatramin’ny fandosirana adidy na tsy firaharahana mihitsy aza. Ny andro sy ny volana dia mihodina  hatrany ka izay very  na iray segondra aza dia mividy lafo azy .Ny fitantanam-potoana anefa  tsy mifantoka samirery amin’ny asa aman’ hetsika  lalandava ,satria ao mameno izany ny fotoam-piasana ,fialam-boly,fanatontosana ny adidy aman’andraikitra eo amin’ny fiaraha-monina,fianarana , fandinihana izay asa hotontosaina ankoatr’ireo efa iraisan’ny olona:torimaso ,sakafo.Fa ny fotoana  rehetra lany amin’izany no samy manana ny azy arakaraky ny tanjona kendrena.

 

Antoky ny fandrosoana  na tsia ny fitantanam-potoana ka ilàna fandrindrana manokana :Mamaritra izay hatao mialoha ,izay  hahasoa sy hahatsara ny tsirairay no voalohany amin’izany.Mandahatra izay fotoana  andro sy ora hoenti_-_manao izany.Manonitra  haingana izay mety ho fahadisoan’ny fotoana vokatry ny tranga tsy azo nanoharana saingy ny fitsinjovana izany mialoha no tsara indrindra.Manatanteraka izany ho tombotsoa ho azy  mba tsy ho fatiantoka ara-batana na ara-tsaina ka ho fahasorenana ho azy hatramin’ireo  manodidina .Mamboly izany ho tena toetra raikitra.

 

Mitaky  fitaovana ny fitantanam-potoana  toy ny alimanaka ,diary, kahie ,karne hanoratana izay fandaharam-potoana voarafitra  mialoha .Ireo dia fitaovana manampy efa nahadingana vanim-potoana maro .Tsy latsa-danja  koa anefa  ireo fitaovana asasasasan’ ny teknolojia ankehitriny izay  ahafahana indrindra mampihena ny fotoana lany amin’ny fanaovana asa maro na ahazoana mamita izany ao anaty fotoana iray(oh : afaka mihaino lesona amin’ny Mp3 ny mpianatra iray no sady mamita enti-modiny,na izay asa tokony hataony ao an-trano…).

 

Ny fitenenana  toy ny hoe: « ny fotoana volamena», « time is money  » dia andraisantsika avy hatrany ny tena maha  sarobidy ny fotoana  izay manana akony  lehibe ho an’ny fianam- piaraha-monina na noeritreretina ho bitika aza.Tsy mifidy  sokajin’olona  , taona sy asa izy io fa ilaina ho kolon-tsaina  efa mitampisaka ao amin’ny tsirairay.Ny faniriana te  hiroso hatrany sy handroso toy ilay fihodin’ny ora amin’ny famantaranandro no toetra takian’izany .Manana tombony isika satria afaka mibaiko sy manova ny hafainganam-pandehany arakaraky ny filàna, manaraka ny haizatra amin’ny fitantanam-potoana ary ny fanajàna izany.Noho izany ny fotoana dia  ampy ho an’izay mahay mandrindra ny azy .

 

 

Penin’ i  J R

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s