LEADERSHIP ET CREATIVITE

Voajanahary eo amin’ ny olombelona ny tsy mionona amina lafin-javatra iray .Mikatsaka izay vaovao  manintona hatrany izy.FiIàna raikitra ny azy ka tadiaviny ny vokatra hafa noho izay efa mahazatra, na tsy voatery hahasoa avokoa aza izay mipoitra.Tsy te hanana  fiainana dridrangilo(routine) rahateo ny rehetra satria ny fandrosoana dia tsy miantsona eo amin’ ny toerana iray akory fa mivoatra miandalana.Inona indray izao ny  tolotra miavaka sy ny lamaody hoy ny santionan’ ny fanontaniana.Araka izany dia  Iray amin’ ireo teboka tsy maintsy atrehin’ ny tena Mpitarika ny famoronana.Na hevitra io na zavatra.Ny Mpitarika mahomby dia izay mahafehy ny famoronana vitany ka mahataona ny olona ho voasarika amin’ izany.

 

Eto amintsika,ifanosehana ny fihamboana ho Mpitarika kanefa tsy mahatafita famoronana akory.Toa ny efa misy ihany no avadibadiny eo.Ny sasany aza dia manararaotra misalotra ny efa vitan’ ny hafa ka tsy dia mamaky ron-doha intsony.Tsy voasongadina avy eo izay vaovao(innovation) ka tsy maharototra an’ ireo tokony hiantefany.Tsy mahagaga raha mirefarefa ny toeran’ ny firenentsika ankehitriny eo amin’ ny sehatra rehetra :politika,toe-karena na sosialy.Samy iaraha-miaiky  anefa fa tsy toko tsy forohana ny sokajina otrikarena(ressources) mbola azo trandrahana ananantsika eto .Tsy midika ve izany fa mahantra tena Mpitarika isika,indrindra raha tarafina  eo amin’ ny lafiny  famoronana sy fananganan-javatra? Mason-tsivana isan’ ny nampiroborobo ireo tany nandroso mantsy ny nananany olona nahavita dingan-davitra teo amin’ ny tontolo nosahaniny toy ny fihariana ka ny fifehezany namorona no iray tamin’ireo tsiambaratelony.

 

Isan’ ny andrandraina amin’ ny manam-pahaizana ny hikarohany lalandava  tetika itsobohana lalindalina kokoa amin’ ny fandrosoana.Ho sarotra amin’ izao vaninandro iainantsika izao ny hanao fandrosoana tsy miantehitra amin’ ny manam-pahaizana.Raha izy ireny no hiraviravy tanana dia ho very famaharana ny rehetra.Mila mifandrindra koa anefa ny isanisany satria samy atidoha no akatroka.Eo amin’ ny tantaran’ ny olo-nahomby (success story)fantatsika dia  maro koa ireo izay tsy nahadingam-pianarana lavitra akory kanefa dia tafavoaka.Izany no ilàna fifanampiana.

 

Tefin-doha tsy maintsy arafitra ,indrindra ho an’ ny tanora dieny izao ity fikendrem-pamoronana ity.Diso ny fiheveran’ ny ankapoben’ ny zatovontsika fa ny antony handrisihana azy hilofo amin’ ny fianarana dia mijanona fotsiny amin’ ny fitadiavan’asa ao aoriana.Tsy izany no miketrika fihariana.Aiza ho aiza  ny hoe HAMORONA ASA FA TSY HITADY ASA? Eo amin’ ny sasany indray dia eo amin’ ny fetran’ny tombotsoa ara-bola  mety ho azony ihany no amaritany izay sokajin’asa ifantenany.Tsy misy vina (vision) tonga lavitra sy firaiketana (passion) na fifantohana amin’izay tetika hahazoana fanamby (défi) no itondrana ilay asa ka tsy mamokatra amin’izay tokony ho izy avy eo.

 

Ny  mikatsaka fihariana dia tsy hoe manao izay ahitam-bola be mivangongo hatrany akory. Fitaovana ihany ny vola fa ny fahombiazan’ ny hevitra nentina no tena lehibe.Ny Amerikana dia milaza: “People don’t give to causes,people give to people in support of  causes”.Tadidio fa ny  mifanohitra amin’ ny hoe MIHARY dia MIREMBY. Olombelona isika fa tsy biby sanatria  ka manan-draharaha mendrika ankoatra izay  filàna maha-nofo ny tena(Théorie de Maslow).Ny fananantsika fahaizana mihevitra famoronana (esprit créatif)no singa iray hihoarana izany.Mba mila mamorona koa satria nohariana e!

 

Raha fintinina dia ny toe-tsaina mihitsy no mitaky fanamboarana goavana voalohany hahatonga azy ho talenta isondrotan’ ny tsirairay.Tsy moramora anefa ny famolavolana izany .Misy mpanoratra iray izay nanambara hoe:”Raha toe-tsaina no ovaina dia taon-jato no isaina!”.Tsy misy antony tokony hahakivy izany raha hikendry tokoa fampivoaran-tena na fampivelarana ny firenena.Ahoana àry no hamolahana ny saina ho tia sy hizatra hamorona? Aiza no sehatra miantoka ny  tena fanosehana azy?Inona no sokajim-pifandrimbonana ahazoana Mpitarika be dia be hahafehy famoronana?

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s