Fihaonamben’ ny TAMIFA Madagascar

Dinika fifanakalozan-kevitry ny samy Mpikambana 

Ity àry ny fotoana izay hanasana antsika rehetra ho an’ Antananarivo sy ny manodidina

Sabotsy 30 jona 2012
Manomboka amin’ ny 02 ora sy sasany tolakandro
Ao amin’ ny Foiben-toerana Cité Akany Sambatra Itaosy (Eo amin’ ny Terminus 133 Cité no fotoana ho an’izay mbola tsy mahita ny toerana)

LAHADINIKA:
-Ny TAMIFA Madagascar miara-miantsehatra amin’ ny fiaraha-monim-pirenena (Société civile)
-Ny TAMIFA Madagascar mitrandraka ireo fitaovam-pivoarana ho fampandrosoana ny fifeheza-mitarika sy fihariana eo amin’ ny tsirairay
-Tati-baovao samihafa sy fandraisana ireo namana vaovao

Mankasitraka mialoha ny finiavantsika hitombo ho amin’ ny fahombiazana!

Ndriana RAKOTONDRATSIMA

Prezida Nasionaly

Publicités

One response to this post.

 1. Posted by TAMIFA Communication on 30 juin 2012 at 8 h 29 min

  ANTONANTON’NY DINIKA FIFANAKALOZAN-KEVITRA

  Ny rano hono no tsy mandà midina saingy ny olombelona kosa dia tsy mandà miakatra. Izany no mahatonga antsika mifanentana hatrany ny amin’izay fomba rehetra hisondrotana eo amin’ny fiainana na eo aza ny fahasarotana samihafa. Sehatra natao hifanampiana sy notefena hiampitana ho amin’ny tsaratsara rahateo no hifanajariana anaty Fikambanana .
  Anton-draharaha tena ifantohan’ ny TAMIFA Madagascar ny manetsika ny tanora eo amin’ ny fampiroboroboana ny Fifeheza-mitarika (Leadership) sy ny Fiatreham-pihariana ( Esprit d’entreprise) . Ny dinika izay iantsoana antsika Mpikambana dia endrika iray anehoana ny fampahombiazana ny fifampitarihana sy itarafana bebe kokoa (Visiblité )izay azo andrasana avy aminy.Vakiana amintsika mpivory noho izany ny fifanakalozan-kevitra miaro tati-baovao miompana amin’ ireto teboka roa (02) lehibe ireto :

  1 /NY TETIKA FANDRINDRANA NY FIARAHA-MIANTSEHATRA
  a/Jery faobe :
  Mikorontana ny fiainam-pirenena ary mbola tsy voavaha hatramin’ izao ny olana politika nateraky ny krizy.Misy vokany lalina izay iaraha-mahatsapa eo amin’ ny lafiny toe-karena sy sosialy izany.Manomboka mikaroka izay anjara toerany eo amin’ ny fampandrosoana ny firenena ny isan-tsehatra ary isan’ izany ny firaisamonin’ ny olom-pirenena na ny« Société civile ».Maro ny fihetsiketsehana hita sy rentsika nisesisesy tato aho ato.
  Tsy mitsaha-mitombo isa ankehitriny ny fijoroana Fikambanana etsy sy eroa.Misy amin’izy ireny no tena manatontosa an-tsakany sy an-davany ny tena lahasany saingy misy koa no manararaotra fotsiny izay tombotsoa kely azony ao anatin’ ny fotoana mandalo.Misy ny taratra fa miafin’ endrika ara-politika fotsiny ka miseho imaso ho « Société civile » sy mamitaka ny maro.
  Manosika ny fibobobon’ ny Fikambanana rahateo ny fijery, indrindra avy amin’ireo hery iraisam-pirenena fa tsy andraikitry ny fanjakana irery intsony ny miantoka ny fampandrosoana eo amin’ ny tany iray.Takian’ izy ireo koa ny fijoroan’ny vondron’olona ifotony iantraikan’ ny tetik’asa ka ny famatsiam-bola dia any amin’ ireo vondrona ireo izay mazàna Fikambanana na ONG no miantefa mivantana avy hatrany.
  Hatreto dia tsy mbola misy famaritana iombonan’ ny besinimaro amin’ny tena atao hoe « Société civile » sy izay anton’asany mazava.Vary mangatsiaka ilaina hafanain’ ny milaza azy ho tompon-draharaha ny mamaly sy mitondra ainga ho amin’ ny fandaminana azy ity.
  b/ Ny andrasana avy amin’ ny mpivory:
  Hatramin’ ny taona 2011 no mankaty,Ny TAMIFA Madagascar dia isan’ ireo nandefa solontena namita iraka tamina fivorian-tsamihafa niantsoana karazana “Société civile” sy sehatra nila “Société civile” . Mahatsapa noho izany na ireo solontenantsika na koa ny Mpitarika sy Mpikambana fa dingana iray mila tetika tomorina akaiky ny fomba fitondrana ny fiaraha-miantsehatra amin’izao fotoana izao.Dingana izay hanampy be dia be ny fanatontosana amin’ ny fomba haingana kokoa an’ ireo soritr’asa momba ny Fifeheza-mitarika sy fihariana voizin’ ny Fikambanantsika.
  Heverin’ ny Mpitarika araka izany fa ilaina ny mamaky ny adihevitra amin’ ny Mpikambana tsirairay tsy anavahana.Izany koa no isan’ ny mahatonga ny fiantsoana fivoriana isam-paritra misy namantsika tato ho ato satria tsy tokony ho avela ho asa sahanin’ ny COMMISSION iray toy ny ENVERGURE fotsiny na ny BIRAO FOIBE ny fanamasahana azy fa dia iaraha-mifandrimbona araky ny fiasantsika isak’izay misy raharaha lehibe atrehina.Adidintsika avy eo aorian’ ny dinika ifanakalozana no mamaritra sy manasokajy ny anjara tandrify sy andraikitry ny rafitra ary ho an’ ny Mpikambana isanisany.
  Soritan’ ny Sata fototry ny Fikambanantsika (Statuts) ny fiaraha-miantsehatra. Ny tetika izay iadian-kevitra dia tsy tokony hivaona amin’ ny Sata fototra(Statuts) ifamatorantsika.Io Sata io rahateo dia manoritra fa ankoatra ny ezaky ny tenany eo amin’ ny fandavorariana ny asa aman-draharahany dia manao fiaraha-miantsehatra amin’ ireo sokajin-kery ivelany afaka miara-miasa aminy ny Fikambanana.

  2/ FAMPIVOARANA NY FAMPIASANA IREO FITAOVAN-TSERASERA EFA MISY
  a/Jery faobe:
  Hatramin’ ny taona 2011 no ho mankaty dia niha-niseho niandalana teo amin’ ny tontolon’ ny ”Internet” ny TAMIFA Madagascar ary ankehitriny dia amin’ ny endrika telo (03) mazava tsara no ahitana ny Fikambanana amin’ izany.Voalohany,ny tranonkala ofisialy (http://www.tamifamadagascar.tk) izay saika misy ireo fampitam-baovao sy tolotra rehetra entin’ ny Fikambanana (Lahasoratra samihafa,Fizarana boky mahasoa sy tahirin-kevitra, fampianarana,….).Faharoa, eo ny Facebook (http://www.facebooktamifa.tk)izay tambazotra malaza sy tena fampiasan’ ny tanora.Ary fahatelo,eo ny gazetin’ ny Fikambanana “ RANITRA” izay mivoaka tsy mbola tapaka isam-bolana .
  Ny dingana manaraka dia ny hampiainana manontolo ara-elektronika ny TAMIFA Madagascar isan’ambaratonga sy ny Mpikambana ao aminy (Gestion via web)

  b/ Ny andrasana avy amin’ ny mpivory:
  Ankoatra ny ako mitamberina(Tolo-kevitra na tsikera) avy amintsika Mpikambana dia ny fampandraisana anjara feno ny tsirairay mba hahazo tombony amin’ireo fitaovana ireo no tena andrasana amintsika mpivory. Ampiasaina rahateo ny fifehezana ny teknolojia misy ahafahana misintona fandrosoana arak’izay filàna mifanandrify amintsika.
  Fanontaniana mitaky setriny amin’ity dinika ity ny fomba hanomezan-daka kokoa ny mpikatroka tsy an-kanavaka mba haranitra sy hatanjaka amin’ny fiantsorohana ny asam-pikambanana sy fampivoarana mivantana ny tenany.

  FEHINY: Marika avoitran’ ny TAMIFA Madagascar amin’ ny fitozoany am-pahamatorana hiatrika ny asa aman-draharahany feno izao dinika izao ka refesina sy tsaraina avy amin’ ny tambatry ny vokatra apoitrantsika ny fahombiazany.Ankoatra ireto teboka entin’ ny Mpitarika ireto dia antenaina koa izay takalom-baovao na lohahevitra hafa mila filafihana manokana .Araraotintsika koa ny fotoana handraisana ireo namana vaovao hanatevin-daharana.

  Réponse

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s