FANDAMINANA NY RANTSANA

Ny RANTSANA dia ambaratonga natao handrindrana ny raharahan’ny TAMIFA Madagascar isam-ponenana sy faritra .Indrindra eo amin’ny fifandraisana anatin’ny samy Mpikambana.

Toy izao manaraka izao ny famerana ny fandaminana azy araka ny andininy fahadimy amin’ny Fitsipika anatin’ny Fikambanana:

 

1) Mpikambana miisa dimy(5) mifanakaiky fonenana farafahakeliny no mahatsangana RANTSANA iray ka ny fivorian’ireo Mpikambana ao aminy izay otronin’ny Mpandrindra Foibe na ny solontenany no hankatoavana ny fijoroany.

 

2) Atao manahaka ny rafitry ny fari-piadidiam-panjakana(Circonscription administrative) ny fisahanan’ny RANTSANA  iray ny faritra manandrify azy.

 

3) Afaka manangana eo anivony rafitra ambany fiadidiana sy fifampifehezana an-tokantrano ho azy manokana ny RANTSANA mba hahazoany mampizotra ny asany. Toy  izany koa ny fahafahana mitantam-bola rehefa avy nahazo ny faneken’ny Mpitantam-bola foibe(And faha11 Fitsipika anatiny)

 

4) Ny Filan-kevitra foibe no mametra ny fombafomba sy ny isan’ny Mpikambana anatin’ny RANTSANA mandray anjara amin’ny FIVORIAMBE.

 

5) Mahazo manatrika ny fivorian’ny Filan-kevitra foibe ny Mpitarika isan-tokony avy amin’ny RANTSANA amin’ny maha mpanolo-tsaina azy(And 16,Alinéa 2 Sata fototra).Mitondra ny tolo-keviny samihafa ho fanatsarana ny fiainam-pikambanana izy ireo.Ny fakana fanapahan-kevitra kosa dia ho an’ireo tompon’andraikitra  tandrify azy(Birao foibe sy Mpitarika ny isam-baomiera sy Sampana mijoro araka ny Andininy faha 07,Alinéa 03 Fitsipika anatiny)

 

6) Amin’ny faritra misy Mpikambana TAMIFA Madagascar kanefa mbola tsy ahitana RANTSANA mijoro dia ny BIRAO FOIBE no mitondra ny fandaminana mivantana ny asam-pikambanana,indrindra ny lafiny fifandraisana.

 

 

Cliquez ici pour voir LE GUIDE D’ANALYSE DES MILIEUX

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s