Archive for the ‘Vie Associative’ Category

Fihaonamben’ ny TAMIFA Madagascar

Dinika fifanakalozan-kevitry ny samy Mpikambana 

Ity àry ny fotoana izay hanasana antsika rehetra ho an’ Antananarivo sy ny manodidina

Sabotsy 30 jona 2012
Manomboka amin’ ny 02 ora sy sasany tolakandro
Ao amin’ ny Foiben-toerana Cité Akany Sambatra Itaosy (Eo amin’ ny Terminus 133 Cité no fotoana ho an’izay mbola tsy mahita ny toerana)

LAHADINIKA:
-Ny TAMIFA Madagascar miara-miantsehatra amin’ ny fiaraha-monim-pirenena (Société civile)
-Ny TAMIFA Madagascar mitrandraka ireo fitaovam-pivoarana ho fampandrosoana ny fifeheza-mitarika sy fihariana eo amin’ ny tsirairay
-Tati-baovao samihafa sy fandraisana ireo namana vaovao

Mankasitraka mialoha ny finiavantsika hitombo ho amin’ ny fahombiazana!

Ndriana RAKOTONDRATSIMA

Prezida Nasionaly

Publicités

HO AVY IREO HETSIKA NANDRASANTSIKA

Araky ny toromarika izay nifametrahana tamin’ ny Prezida Nasionaly dia hisy fihaonana lehibe isam-paritra hotanterahan’ ny TAMIFA Madagascar manomboka ny volana jolay 2012 izao mba ho fifanakalozam-baovao mivantana sy ho fifankafantarana,indrindra amin’ ireo namana vaovao.

 

Fotoana araraotina ihany koa io ho enti-mandrindra bebe kokoa ireo hetsika ho amin’ ny fifeheza-mitarika sy fihariana izay anton-draharahan’ ny Fikambanana rahateo.

 

Fotoana efa nandrasan’ ny Mpikambana maro tokoa ny hetsika lehibe toa izao raha toa ka fivoriana madinidinika sy mahalankalana no nateti-pitranga tato ho ato.

 

Araka izany dia entanina isika isanisany hiomana ho amin’ ny fandraisana anjara amin’ izany.

 

Ho ampitaina amintsika miandalana eto ihany ny daty sy toerana  ary ny fandaharam-potoana mazava hanatontosana azy isaky ny faritra.

 

Anio sabotsy tolakandro amin’ ny 03 ora dia hisy fivoriam-panomanana eny amin’ ny Foiben-toerana Cité Itaosy.Koa entanina isika rehetra  izay afaka . Mankasitraka mialoha ny finiavantsika hitombo hatrany ho amin’ ny fahombiazana !

 

 

Naina RAKOTOMALALA

Mpandrindra Foibe

RANITRA OUI….THH!

    Faly mampahafantatra izahay ato amin’ ny TAMIFA Communication fa efa mivoaka indray izao ny laharana fahavalon’ ny Bulletin RANITRA.

Azontsika vakiana sy sintonina maimaim-poana avy hatrany etoana izany amin’ ny alalan’ ny Format PDF toy ny mahazatra:

 

Tsindrio eto

 

 

Mitomboa fahombiazana hatrany àry eo am-pamakiana azy!

 

 

Ny Mpiandraikitra

 

MAHOLIZAOMANANA Andriatiana

Fantatra izao fa namoy ny reniny niteraka azy Atoa

MAHOLIZAOMANANA Andriatiana  na i Tiana

( Tel : 034 09 258 71) ho an’ ny mpahalala  ary anio alatsinainy faha14 mey 2012 no hatao ny fandevenana.

 

Ity namantsika ity moa dia iray tamin’ ireo tanora mpanorina ny TA.MI.FA (TAnora MIentana ho amin’ny FAndrosoana) ny taona 1995.Rehefa niofo ho TAMIFA Madagascar ny Fikambanana nanomboka ny taona 2009 dia tsy tazatazana firy  intsony izy. 

 

Na izany aza,amin’ ny anaran’ ny Mpikambana rehetra, na taloha na ankehitriny no itondrana eto ny fampiononana ombam-pankaharezana  feno ho azy sy ny fianakaviana.

 

Mpampita : Ny Fiadidiana ny Fandrindrana foibe

RANITRA FITO SOSONA

 

Faly mampahafantatra  antsika izahay ato amin’ ny TAMIFA Communication fa efa mivoaka indray izao ny laharana fahafiton’ ny RANITRA.

 

Azontsika vakiana sy sintonina maimaim-poana avy hatrany etoana izany amin’ ny alalan’ ny Format PDF toy ny mahazatra:

 

Tsindrio eto

 

Mitomboa fahombiazana hatrany àry eo am-pamakiana azy !

 

 

Ny Mpiandraikitra

Famangiana an’ i Olivier

Ho fanehoana fiaraha-miory amin’ Andriamatoa Olivier RAZAFINDRATSIMBA Mpitarika ny Vaomieran’ ny Fihariana,(Maty iray tam-po) dia hanao famangiana isika Mpikambana TAMIFA Madagascar tsy an-kanavaka ny Alahady 22 Avrily 2012 izao amin’ ny 03 ora tolakandro ka eo amin’ ny tsenan’i Mme Herizo RAZAFINDRAMANANA Ambanilalana Itaosy no fotoana.

Mankasitraka mialoha ny fiarahantsika mientana !

Ampitaina amin’ ny ambaratonga rehetra izao fampilazana izao.

Ny Filoha

Ndriana RAKOTONDRATSIMA

Fanasana échange-débat avy amin’ ny FFF Malagasy Mahomby

Mitohy hatrany ny fanasanay Fikambanana FFF ho Malagasy Mahomby antsika ho tonga hanatrika sy handray anjara mavitrika amin’ireo fifanakalozan-kevitra sy fizarana ny traikefa ananantsika ho an’ireo izay mila izany. Toy izao indray ny fandaharana sy lohahevitra ho entina amintsika amin’ity volana Martsa 2012 ity :

Alarobia 07 martsa 2012, amin’ny 02 ora sy 30mn : FAHANTRANA

« Ny fihatoan’ny vohoka tsy nirina, mahazo vahana eo amin’ny tanora tsy ampy taona »
« L’interruption de grossesse chez les mineures : raisons, préventions et proposition de solutions ».

Alarobia 14 marsta 2012, amin’ny 02 ora sy 30mn : FANANANTANY

« Ny fiarovana ny tany any ambanivohitra »
« La sécurisation foncière en milieu rural »

Alarobia 21 martsa 2012, amin’ny 02 ora sy 30mn : FANABEAZANA

« Ny toeran’ny kabary eo amin’ny fampandrosoana ny fahendrena sy kolotsaina Malagasy »
« La place du discours ou « Kabary » dans le développement culturel de la population Malagasy  »

Alarobia 28 martsa 2012, amin’ny 02 ora sy 30mn : FITANTANANA

« Inona izany atao hoe famotsiam-bola na fanadiovam-bola »
Qu’est-ce que c’est le blanchiment d’argent »

Toerana: Sekoly vaovaon’ny FFF ho Malagasy Mahomby-IMD, Anosisoa Lot IVH 51, Trano faharoa manaraka ny Banky BOA Anosisoa, Loko mavo varavarana volon-tsokola

Mandefasa solontena raha tsy afaka ianao. Misaotra indrindra Tompoko