Archive for the ‘Vie Associative’ Category

Araraoty ity tolotra ity !

BOKY FANOMEZANA HO ANAO

        À travers l’histoire, l’être humain a recherché des trésors dans toutes les régions du monde, sans même se soucier de chercher les;mines de diamants dans sa propre  cour.

 Ce livre stimulant raconte des histoires fascinantes au sujet de gens qui n’ont pas su reconnaître le potentiel de grandeur qui se trouvait pourtant sous leurs yeux. Grâce à sa réputation enviable et ses talents d’orateur, l’auteur a réussi à communiquer ce qu’il a découvert dans sa propre grandeur d’âme. Il peut vous montrer à vous, comme aux milliers de personnes qui l’ont entendu, comment trouver des diamants dans la vôtre.

 Pour lire et télécharger gratuitement, il suffit de nous envoyer tout simplement votre nom, adresse mail, et le titre du livre à la case du commentaire ci-dessous!

 

Ankoatra an’ ireo E-book samihafa izay zaraina ato amin’ ny tranonkala dia misy boky fanomezana maimaim-poana koa ataontsika eto tsy tapaka.Tsy voafaritra ny fotoana fivoahany fa arakaraky ny fanarahana ny fivoaran’ ny tolotra miseho eto ihany.Araka izany,dia tombony manokana ho an’ ireo mavitrika mitsidika ny tranonkala ny fahazoana azy.

 

TITRE: Une mine de diamants sur vos pieds

   AUTEUR : Russen H Conwell

FORMAT: pdf   –   40 Pages

Ny fepetra hijerena sy hahazoana azy:

                   Tsotra sy tsy sarotra ny atao.Mameno ny anarana sy ny adiresy mail etsy  ambany fotsiny ianao ary eo amin’ ny commentaire dia soratana ny “Demande e-book: Une mine de diamants sur vos pieds “avy eo envoyer-na .Hisy mail alefanay miaraka amin’ ny rohy (lien) hahazoanao ny E-book iray manontolo aorian’izay.Azonao angatahina koa ny version an’ io boky io amin’ ny fiteny anglisy(Acres of Diamands).Mariho eo amin’ ny commentaire raha toa ka ilainao.

                Iantohanay ny fiarovana ny tsy fanelezana ny adiresinao.

Tsindrio eto raha toa ka mbola tsy manana adiresy mail

Aza misalasala àry manoratra eto ambany eto raha te hahazo ny E-book ianao!

Publicités

Fantaro ny Fikambanana

Mila sehatra hanandratany ny maha-izy azy ny tanora.Sehatra miantoka ny fampahombiazana ny fampivoaran-tena eo amin’ ny tsirairay.Dingana iray ho enti-mandray anjara amin’ izany no fototry ny antom-pisian’ ny TAMIFA Madagascar.

 

Hatramin’ ny taona 2009 no ho mankaty,dia mifantoka kokoa amin’ ny fanetsehana ny fifeheza-mitarika sy  fiatreham-pihariana ny asa aman-draharaha iompanana ka aorina amin’ ny fomba fiasa iaraha-mandrafitra sy fitsinjarana andraikitra mazava izany.

 

Toe-tsaina manohana hevitra tsotra no imasoany:

-Miara-mandinika izay mahasoa sy mijery ny azo ifanampiana

-Miara-mamolavola asa mikendry  vokatra hisongadinana isan-tokony

Ka avy amin’ny alalan’ny fifanakalozana sy fifampizaràna :

– zava-pantatra (information)

-fahalalàna (connaissance)

-fifeheza-manao (compétence)

-traikefa (expérience)

-fifandraisana (relation)

no hifampanjariana ny asa  rehetra ao anatiny ka ankoatry ny ezaky ny tenany dia mifarimbona amin’ ny  sokajin’ olona na vondron-kery afaka mifandrindra aminy  ny TAMIFA Madagascar.Fepetra hentitra kosa ny tsy itsabahan’ ny Fikambanana amin’ ny lafiny politika sy fironam-pivavahana.Malalaka kosa ny tsirairay ny amin’izay safidiny ho amin’izany.

 

NY ZAVA-KINENDRY ANKEHITRINY:

Mahazo vahana amin’ny fifeheza-mitarika sy fiatreham-pihariana ny Mpikambana  tsirairay hisondrotan’ ny TAMIFA Madagascar  ka andraikitry ny  rafitra isanisany ao aminy  ny mitondra ny tandrify azy sady mahazo koa ny anjara tandrify azy avy amin’ izany.Ireo no  mikendry ny fahatontosan’ ny tanjontsika  ankapobeny araky ny faritan’ireo Fitsipika samihafa rahateo ifamatorantsika.

 

Araka izany,dia tefentsika ho tetezamita hitarika  ho amin’ ny fandrosoana ity sehatra ity izay marihina fa efa mijoro ara-panjakana ka samy tompon’ antoka amin’ ny fampivelarana ny ambaindainy ny Mpikambana tsirairay. Misokatra ho an’ ny tanora vonona sy hitozo amin’izany asa izany ny TAMIFA Madagascar.

 

 

Tsindrio eto raha hamaky ireo Fitsipika mifehy ny Fikambanana

Vakilay 2012

MPIKAMBANA MANAM-PAHORIANA


 Araka ny tatitra tonga eto aminay Mpiandraikitra ny Tranonkala dia fantatra izao fa nodimandry ny talata 04 Oktobra 2011 lasa teo ny renin’ ny Mpikambana Rivo Andriambololona.

 

Hisy famangiana ataon’ ny Fikambanana ny  Alakamisy 06 Oktobra 2011 eny Ambanilalana Itaosy ka eo amin’ I Madama Herizo no ifamotoanana amin’ ny enina (06) ora hariva.Ho avy hitarika antsika amin’ io ny Prezida nasionaly Ndriana Rakotondratsima.

 

Atao izao fampilazana antsika Mpikambana rehetra izao ho fanatanterahana ny adidy sy fiombonam-po aman’alahelo amin’ ny namantsika niharam-pahoriana.Tondroin’ny fifampifehezana ara-tsosialintsika rahateo ny toe-javatra toy izao.

 

Iangaviana àry isika hifanampy amin’ ny fampielezana araka izay azo atao amin’ ny ambaratonga rehetra sy maika ity hafatra ity.

 

 

 

MPAMPITA:

Lova RAZAFINJATO

 

Mpiandraikitra ny TAMIFA Communication

MIHETSIKA NY TAMIFA Madagascar

 

  TSARA TARIKA SY MISANDRAHAKA

Na mbola sarotra sy mideza aza ny lalana mbola handehanana dia roso hatrany isika hoy i Ndriana RAKOTONDRATSIMA tamin’ny resadresaka nifampitafanay farany tamin’ny antso an-tariby taminy. « Mitaona antsika Mpikambana aho hilofo sy hitozo amin’ny fifeheza-mitarika sy fihariana.Eo amin’ny fiketrehan-javatra rehetra,ny manainga hatrany no zava-dehibe. »

Any amin’ny faritr’i Melaky (Maintirano sy ny manodidina) tokoa mantsy ity  Filoha nasionalin’ny TAMIFA Madagascar ity ankehitriny no mamita asa amin’ny maha-mpandraharaha azy eo amin’ny fanamboaran-trano (Entrepreneur de batiment).Tsy misakana azy velively amin’ny fitarihana ny Fikambanantsika izany satria mifandray tsy tapaka amin’ireo Mpitarika sy Mpikambana aty Antananarivo izy nohon’ny fivoaran’ny teknolojia.Mamparoroka rahateo ny fampisandrahana ny ambaindain’ny Fikambanana ny fiasany any amin’ny toerana toy izao satria manamora ny fijoroan’ny Rantsana TAMIFA amin ‘ny Faritra Melaky sy hatramin’iny Faritra Bongolava iny.

Raha teny amin’ny tananan’Itaosy Atsimondrano mantsy no nahafantarana ny TAMIFA fahiny dia mitombina tokoa ny maha- TAMIFA Madagascar azy amin’izao fotoana satria dia efa miha-maromaro ihany no ahitana Mpikambana miely patrana any amin’ny faritany.Eo koa ny tanora  namana any am-pitan-dranomasina izay mifanohana hatrany.

« Mivezivezy matetika any Antananarivo ihany aho rehefa tena amin’ny ilàna azy na koa fotoan-dehibe.Ny hafatro dia mila mihetsika lalandava isika Mpikambana tsirairay ary samy mitondra izay fahombiazana azony na ho an’ny tenany manokana na ho an’ny sehatra itambarantsika. »BIRAOM-PIFANDRAISANA VAOVAO

Ampahafantarina isika rehetra fa araky ny nifametrahana tamin’ny fivoriana teny 67 ha   dia efa misokatra sy afaka mandray antsika tsy an-kanavaka ny Biraom-pifandraisana vaovao eny Mahatony Ivandry.Tsy manova ny Foiben-toerana eny amin’ny Cité des Assureurs Itaosy akory izy ity fa natao kosa hanampy .Indrindra eo amin’ny fifamoizam-baovao sy fanetsiketsehina ny asam-pikambanana sasany ho fampivelarana ny fifeheza-mitarika sy fiatreham-pihariana.

Araka izany dia tsy tokony hampisalasala antsika Mpikambana na ireo izay mikasa hanatevin-daharana ny manatona eny satria dia misy mpiandraikitra hatrany ao (Fifandraisana : 033 03 030 82).Tsy voatery  miandry fiantsoana manokana rahateo toy ny fanao mahazatra na fihaonana lehibe ofisialy ny maha-Mpikambana fa mila koloina amin’ny andavanandro mihitsy.

Antenaina koa fa hanosika ny ambaratonga sasany izay mbola tsapa ho maisamaisatra ny fihodinan-draharahany ny ho vokatr’izao.

 

 

HAISERA MIVOATRA

Fikambanana mivoy fandrosoana ny TAMIFA Madagascar ka tsy manaiky ho tara eo amin’ny fikirakirana ny teknolojia iainana.Isan’ireo fanamby lehibe efa navoitra tamin’ny fiandohan’ity taona ity ny mba hananantsika tranonkala ka nanankinana taminay ny fiadidiana izany.Efa iarahantsika mahita ny fahatontosan’izany ankehitriny na teo aza ny fahasarotana samihafa ary mbola miandalana koa ny fanatsarana azy.Tratra ny tondro ao anatin’ny Drafitr’asa ankapobeny amin’ny fampikarana ny tahan’ny fahitana antsika eo amin’ny tontolon’ny Internet (Taux de visiblités).

Dingana kononina indray kosa ny fampidirana ny fitantanana manontolo ny Fikambanana amin’ny alalan’ny tranonkala.Tsy ho an’ny sarababembahoaka ihany no hisehoana fa mila porofoina ny maha- fitaovana azy ho antsika tena Mpikambana.Hisy ato ho ato  ny fampiasana Logiciel izay novokarin’ny mpikatroka ato amin’ ny TAMIFA Communication (Gestion dynamique via web).

Mitaky hatrany fifanampiana sy fiaraha-miasa avy amintsika  anefa ny fampivoarana ny haisera toy itony.Atao ahoana ny hampakarana ny lentan’ny  namana  tsirairay amin’ny fifehezana ny fampiasana azy ? Atao akory koa ny amin’ny fizakana ny enti-manana ho amin’ny famelomana azy ?Inona no fomba fiasa mahomby kokoa ho amin’ny fandrindran-draharaha ?

FANDRINDRAM-PIHARIANA : AHOANA NY AMIN’NY FAMATSIAM-BOLA ?


                                            Resaka saika aroson’ny tanora rehefa mba midinika ny amin’ny fananganana fihariana ny mikasika ny sakana lehibe eo amin’ny vola ho enti-mihetsika (Fonds de départ).Betsaka tokoa ny manan-kevitra hamorona manokana orinasa ho an’ny tenany kanefa tsy mahavita manainga izany nohon’ny enti-manana.Mankany amin’ny banky na rafitra mpikirakira vola (Institution financière)izy ireny kanefa dia maro ny fepetra toy ny hoe tsy mampindrana ho an’ireo vao hanorina,mitaky antoka lehibe,fahasarotan’ny antontan—taratasy ilaina.Adihevitra mipetraka noho izany ny amin’izay tokony hatao,inona avy sy hatraiza ny andraikitry ny Fikambanana toy ny TAMIFA Madagascar ?Nifanatona indrindra tamin’ny Mpandrindra Foibe izahay.

 

        « Voalohany indrindra dia tsara ho an’ny tsirairay aloha ny miasa manangona,mangorona traikefa ary mianatra ny atao hoe fitantanana marina mba hahafahana manoritra izay tokony hizorana.Mitaky finiavana,fandavan-tena ary herin-tsaina matanjaka ny mitantana sy manangana orinasa iray na dia heverina ho bitika aza izy eo am-panombohana.Ilaina ny mikatroka avy hatrany ka itozoana ny fampahombiazana azy.Ny fitadiavam-bola,ny tsena,ny fifandraisana(Contact) dia manaraka ho azy avy eo arakaraka ny filan’ny orinasa izay najoro.Rehefa feno tsara ny fahavononana dia roso amin’izay.Mibata ny voangona na ara-bola na ara-tsaina ka ireo no atolotra ny olona na ny ambaratonga hikarohana fanampiana.Ho azo antoka kokoa amin’izany fa hisy mpandinika ny mombamomban’ny tetik’asa nentina.

          Faharoa,ny TAMIFA Madagascar dia tsy mpamatsy vola akory fa sehatra natao hanamora sy hifanakalozana satria isan’ny kendreny ny mamelon-kasina mampizatra ny tanora ny kolon-tsaina miroboka amin’ny fihariana sy fandraharahana(Culture d’entreprise et sens d’affaire).Azon’ny samy Mpikambana ny mifampiantoka(Caution solidaire) rehefa maty paika ny tetik’asa sy ny fifandaminana ho amin’izany.Ny lehibe indrindra dia ny fahafehezan-javatra satria ny asa tsy hay dia tsy hamokatra na oviana na oviana.Manana rafitra manokana miadidy ity fandrindram-pihariana ity sy ny manodidina azy ny Fikambanana ka raharaha ilafihany ny mifampizara haitao,miofana sy mifampianatra mivantana,mandrafitra tetik’asa isan-taranja hanaraka fenitra,mifandray sy miantsehatra amin’ny sokajy samihafa.Marihana moa fa samy azo ketrehina ato amin’ny TAMIFA Madagascar na soritr’asa mandeha ho an’olon-tokana na soritr’asa ifanakonan’ny Mpikambana vitsivitsy(Projet individuel ou collectif). »

 

JEREO ETO KOA:

ACCES BANQUE MADAGASCAR

MICROCRED

Jocelyne Rasoloniaina:ROSO ISIKA HO AMIN’NY SOA

          Fifaliana ho ahy ny mitondra ity tafatafa amintsika rehetra amin’ny alalan’ity tranonkala www.jocelyne.website.org ity.Pejina tranonkala izay vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny TAMIFAMadagascar no sady Fikambanana misy ahy rahateo.

Ity tranonkala ity dia natao hifandraisako aminao    namana,hifanakalozana,hifampizarana,hifankafantarana ary hikarohana tombotsoa miaraka.Lohahevitra isan-karazany no tiana hokirakiraina amin’izany.

 

1-NY FIANARANA TENY VAHINY:Misy ifandraisany amin’ny asako andavanandro hatramin’izao fotoana izao amin’ny maha mpampianatra teny Espanola ahy.Noho ny fahatsapana ny lanjan’ny fahafehezana teny vahiny(tsy ny E spanola irery ihany fa ireo hafa koa) ho amin’ny fifaneraserana andavanandro fa indrindra  làlana hisokafana amin’ny vondron’olona samihafa ary fitaovana enti-manita-pahalalana.Tsy efan’irery anefa ny asa fanabeazana fa mitaky fifandrimbonana amin’ny isan-tokony.Ianao mpamaky dia antenaina mba hivimbina koa izay anjara biriky ho fanosehana ny rehetra mba hisondrotra sy hivelatra misimisy kokoa eo amin’ny manandrify azy.

 

2-NY MANODIDINA NY VEHIVAVY:Ahoana ny famaritana ny hoe « Vehivavy « amin’izao taon-jato itoeran’ny fivoarana ara-toe-tsaina mitsoka izao sy ny fahamafisan’ireo tolona eo anivon’ ny isam-pirenena mba hisian’ny miralenta eo amin’ny lahy sy ny vavy(30% ka hatramin’ny 50% araky ny filamatra).Ekena anefa ary tsy azo lavina ny maha andrin’ny tokantrano ny Vehivavy izay tontolo efa nametrahana azy hatrizay: Ahoana ny hananana tokantrano milamina,fiainam-pianakaviana mirindra sy fitaizana mahomby ny ankizy?Inona avy ireo toetra mampiavaka ny vehivavy ka hanampy ilay maha » fanaka malemy »azy ;ireo  toetrany ireo izay  heverina ho teboka miabo ananany hampivoatra ny sokajy misy azy ireo amin’ny fiaraha-monina.

 

3-NY FIHARIANA:Inoako fa ny fisian’ity sehatra azo ifanakalozana ity dia hahafahana mofanampy sy mifamizara traikefa ha amin’izany.Tsy hijanona ho tora-kevitra ihany fa ho azo hotanterahina rehefa ampy ny tetika hahatafita izany.Inona avy araka izany ny asa azo masahana na mandeha ho an’olon-tokana na mitambatambatra?Dia ahoana koa no handrindrana azy ho manara-penitra?

 

4-NY FAMPAHALALAM-BAOVAO:Tontolo ifamezivezen’ny vaovao maro itony fitaovana itony ,kanefa antenaina fa ho haintsika ny mifampita sy mitrandraka izany mba ho tosika fifanabeazana amin’ny fomba samihafa ihany koa.

 

Tsy ireo ihany anefa fa azontsika hatao ny manolotra lohahevitra hifampizarana izay mety hifanasoavana  satria samy maharesy lahatra ilay fiteny hoe « Ny hevitry ny maro mahataka-davitra « saingy mety hanovana io avy aty aoriana koa ilay  » Asa fa tsy kabary ».Koa manantena antsika handeha lavidavitra kokoa àry!ROSO ISIKA E!

 

 

JEREO ATO KOA:

 

JOCELYNE AO@ FACEBOOK

LIVRE DE PASSEPORT EN ESPAGNOL

PARLER EN ITALIEN

Version hispanique du TAMIFA Madagascar

 

IREO LAHATSORATRA:

    –TANORA VE?

FEMMES FUTURISTES

-COMMENT COMPRENDRE LE LANGAGE SECRET DES FEMMES?

RAKI-KEVITRA SY ANTONTAN’ISA MOMBA NY TANORA ETO MADAGASIKARA

QUE FAIRE APRES LE BAC?

PROJET FIJ 2011

LES SECRETS DES HUILES ESSENTIELLES

278-recettes-de-cuisine-vegetalienne(pdf)

10 recettes phare de Clea cuisine(pdf)