INONA NO ATAO HOE SUBCONSCIENT?

Maro ny maniry ny hahalala tsara ny atao hoe Subconcient sy ny ilàna ny fifehezana azy eo amin’ ny andavanandrom-piainana.Nentina hanazavana tsotsotra izany ity lahatsoratra ity ary niniana ny tsy nampiasa fandikan-teny azy amin’ ny teny malagasy na dia efa misy ihany aza ny olona sasany miezaka mamorona voambolana hanondroana azy (Nahintsaina, amparahatoka,….).

 

Manana hery ara-batana sy ara-tsaina tsy hita pesipesenina ao aminy ny olombelona tsirairay.Ny Dr William James izay rain’ ny psychologie moderne dia nahatsapa fa ny folo isan-jaton’io hery io ihany no tena ampiasain’ ny besinimaro matetika.Ny ambiny dia lasa mijanona ho harena tsy voatrandraka ao anatintsika ao.

 

Ireo karazan’ olona te hivelatra amin’ ny asa sahaniny toy ny tanora milofo amin’ ny fiainana mba te ho tafita, ny ray na renim-pianakaviana te hampirindra ny tontolon’ ny ankohonany, ny mpanao raharaham-barotra te hampiroborobo ny fihariany ,ny mpanao politika te hisarika vahoaka sy mandresy lahatra amin’ ny fampanjakana ny heviny,ny mpivavaka te hampitombo kokoa ny finoany an’Andriamanitra dia samy mampiasa ny ampahany amin’ izy io mba hampiteraka vokatsoa amin’ ny tandrifiny. Ny mpandraharaha vaventy any amin’ ireo orinasa matanjaka any am-pita moa  dia tsy mitsitsy vola mihitsy  manakarama lafobe amin’ ny fihazana olona mahafehy ny  Subconcient.

 

Izany hoe singa iray miantoka ny fampivoaran-tena  ny fahafehezana  azy ka ny fiasana na ny fampiasana ny Subconscient no mitana anjara toerana goavana amin’ izany hery izany.Ireo mpianatra miofana manokana momba ny fitarihana olona (Leadership) rahateo dia milafika manokana sy manome lanja azy . Fa inona marina moa izy ity ary aiza no misy azy?

 

Ny fahasalamana no voalohan-karena hoy ny fitenenana ka adidin’ ny isam-batan’olona ny mitandro sy mikojakoja ny tenany .Mifampiankina no sady mifameno ny asan’ ny vatana sy ny saina kanefa mazàna dia ny ara-batana ihany no mahavantana antsika ny mikarakara azy.Toa adino ny saina izay faritra iray lehibe miantoka ny fivelomana ara-dalanan’ny olombelona.Na ny marina kokoa, tsy dia noheverina loatra izany fa nosokajiana ho toy ny mandeha ho azy fotsiny.Raha sanatria anefa ka ao no tsy metimety dia fahavoazana mitranga ho an’ ny tena iray manontolo.

 

Mikotrana amin’ ny karazam-panatanjahan-tena toy ny hazakazaka ohatra isika.Midio sy mandro isan’andro saingy ny vatana ivelany ary ny taza-maso ihany no vita mangatsakatsaka.Ny saina kosa dia tsy tafiditra ny fanadiovana azy.Mety hanontany ianao hoe ahoana koa izany?  Tsy mamono eritreritra amin’ ny fisotroan-toaka ve no dikan’izany? Io fikarakarana ny saina io anefa no tena fomba ampiharin’ ireo mpamolaka ny Subconscient ary ny zava-doza dia misy mampiasa izany ho fitaovam-pandemena fa tsy amin’ ny fandrosoana.

 

Hain’ ny mpitondra na ny mpanao politika ohatra ny mandroboka ny olona amin’ ny hevitra izay tsapa fa tsy dia mitombina akory rehefa fakafakaina.Any an-dafy any dia misy mihitsy sampana manao anton-draharaha izany(Ingénierie du contrôle de la masse).Gaga ny rehetra aty aoriana manontany ny antony nampiraikiraky azy noho izany izay tsy inona fa dia mbola filalaovana ny manodidina ny Subconscient daholo.

 

Etsy an-daniny koa dia misy aretina misoko mangina manafika mandrakariva io saintsika io ka mitarika fahavoazana ho azy tsikelikely.Izany aretina izany dia tsy tsapantsika na henon’ny vatantsika ny fisiany kanefa dia miantraika amin’ny tena mivantana.Ahoana izany hoy ianao?

 

Tantara kely izay maneho ny endrika iray amin’ireo soritr’aretina ity:Mbola tovovavikely i Robertine tamin’ izany teny Itaosy no nanontaniako an’ izay finoana arahiny.”Propestant” izahay hoy izy.Avy hatrany aho dia nanitsy azy hoe “Protestant no izy fa tsy propestant”! Roapolo taona taty aoriana vao nifankahita indray izahay satria izy nanohy ny fianarany ambony sy nipetraka tany Frantsa.Rehefa nifampitafatafa teo,nanontany azy indray aho hoe mba mandeha mivavaka toy ny aty  ve ianareo rehefa alahady any am-pita any?Dia hoy ny navaliny:”Tsy tapaka izahay mamonjy fotoam-pivavahana isan-kerinandro any amin’ ny fiangonana PROPESTANT any Marseille.”Mety hampihomehy antsika saingy inona no tiana ambara?

 

Efa raiki-tampisaka eo amin’ i Robertine hatry ny fahakely mihitsy ny fanononana ny Protestant ho Propestant ka dia tsy afaka eo am-bavany intsony na dia nifandimby aza ny taona sy nandroso ny fianarany.Ny antony dia efa tavela ao amin’ ny Subconscient-ny izany zavatra izany ka tsy mety voaova sy toy ny mandeha ho azy.Zava-bitika ny fiheverantsika hatrizay ny tarehin-javatra toy io kanefa dia ilàna fitandremana.

 

Araka ny fanazavana ara-tsiansa avy amin’ ny mpandalina mantsy dia misy lafiny roa (02)mandrafitra ny saina ka ny ilany voalohany atao hoe”Conscient”.Io ilay saina mamakafaka sy mandanjalanja.Manamarina ny tena zava-misy ary maka ireo fanapahan-kevitra tokony ho ekena na koa ho lavina.Izy dia lafiny mahay manasivana ny soa tokony hampidirina sy manala ny ratsy tsy ilaina.Ny ilany faharoa kosa izay ny Subconscient dia ny saina tsy mahay afa-tsy ny mitana izay rehetra hita, heno sy tsapa ary tsaroana.Ao no mipetraka ny fahazarana izay nanjo an-dRobertine ohatra,ny faniriana sy ny fihetseham-po samihafa ka  hery goavana  ananany  ny fanosehana ny tena iray manontolo hanatontosa izay hevitra efa masaka sy tafapetraka ao anatiny ao.Ny Subconscient izany dia tsy inona fa ampahany amin’ ny saina izay mitahiry ireo hevitra lalina efa miraikitra amin’ ny olona iray ka afaka mibaiko azy tsy nahy tsy manaraka ny sitrapon’ ny lafiny“Conscient” ao anaty.Izy dia tsy mahay manasivana fa mandray avy hatrany izay alentika ao aminy.

 

Toa hafahafa izy izany hoy ianao angamba saingy araho koa ange ity tantara  iray ity izay mbola tantarana tovovavikely koa.Tantara tena marina ary nivoaka tamin’ ireo haino aman-jery teto Antananarivo taona vitsivitsy lasa izay.Nifankatia tamin-jazalahy ity tovovavikely zanaka dokotera tetsy Mahamasina.Noraràn’ ireto ray aman-dreniny mafy tsy hiaraka anefa izy roa kely ireto nohon’ ny antony izay tsy idirantsika eto.Fandraràna izay zary niteraka fankahalàna tao an-tsain’ ireto mpifankatia rehefa niverimberina.Rehefa nandeha ny fotoana,naka fanapahan-kevitra izy roa fa hamono ho faty mihitsy an’ ireo ray aman-dreniny nahitany masoandro.Ny niafaràny dia tanterany ny tokoa izany fihetsika henjana izany satria tao anatin’ ny iray andro monja dia matiny avokoa tsy nisy antra izy mivady lehibe niaraka tamin’ ny mpiasa iray mpanampy tao an-trano.Mbola eny amin’ ny fonjan’ Antanimora  ireto tanora ireto no mizaka ny saziny mandraka ankehitriny.Mety hierireritra angamba isika hoe sao nidoroka zava-mahadomelina izy ireto teo am-panatanterahana izany saingy ny tiana avoitra kosa dia ny fiasan’ ny Subconscient tao an-tsainy:

1/Hevitra efa mifikitra ao an-tsainy ny hifankatia ka tsy misy na iza na iza afaka hanozongozona azy.

2/Mamorona fankahalàna ho azy ireo tsikelikeky ny fandraràna natao azy ireo ka nanamora ny asan’ ny Subconsient ho tonga hatrany amin’ ny famonoana olona  mihitsy.Resy tosika teo ny “Conscient”.

 

Isika rehetra mpamaky koa dia manana ohatra velona samihafa efa niainana ny fiasan’ ny Subconcient .Indraindray isika miresaka hoe toy ny hoe  nentin-javatra  sy tsy tompon’ ny tenako aho tamina seho nitranga iray tahaka izao ,na koa tsy nampoiziko hahavita zavatra toy izao na toy izatsy ny tenako kanefa dia tafavoakako soa aman-tsara ihany ilay izy.Ary na ny ntaolo malagasy aza dia nahatsapa amin’ny alalan’ ilay filaza hoe: “Aleo enjehin’ ny omby masiaka toy izay enjehin’ ny eritreritra”.

 

Araka izany, dia na iray alehany: Fositra mamorika sy mitondra fihemorana ho an’ ny fiainanao ny herin’ ny Subconscient.Na iray izorany: Tombony manokana ho lasa fitaovana hanampy sy hanamora eo amin’ izay atrehinao izy.Ny dikany dia ilaina ny hifehezana azy ary azo tomorina akaiky ny mitrandraka ireo teknika samihafa amin’izany satria zovy moa no tsy te hampahomby ny tenany?

 

« Douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre dispensent de réfléchir » Poincaré

 

Naina RAKOTOMALALA


Publicités

2 responses to this post.

  1. Posted by jean aime on 5 décembre 2012 at 7 h 20 min

    mba mahaliana aho ny hampiasa izany nefa inona no tokony hataoko ahaizako manatanteraka azy

    Réponse

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s