Tafatafa amin’ ny vahinintsika

 “TRANDRAHO IREO HARENA TSY HITA MASO!”

Hoy i  Ndriana RAKOTONDRATSIMA

 

 

 

 

Atao hoe tompon-trano ihany ny vahinintsika eto amin’ ny tranonkala amin’ ity indray mitoraka ity satria tsy zovy fa ny Filoha nasionalin’ ny TAMIFA Madagascar.Fanararaotra ny sehatra ifandraisana aminy eto  satria tsy dia matetika loatra ny fomba ahazoana azy toy izao.

TAMIFA Communication ( T C ): Izay àry no ela fa dia faly miarahaba sy mandray  anao  eto andriamatoa Filoha !

Ndriana RAKOTONDRATSIMA ( N R):Miarahaba antsika rehetra ihany koa !

T C : Ny fanontaniana anombohako azy voalohany satria manitikitika ny olona foana,indrindra f’ireo mbola tsy Mpikambana dia ny hoe inona marina moa ity TAMIFA Madagascar ity? Azonao hazavaina tsotsotra ve?

( N R):Fikambanana iray miasa amin’ ny fampivelarana ny maha-olona,indrindra ny tanora ny TAMIFA Madagascar ka ny fanetsehana ny fifeheza-mitarika sy fihariana no tena ilofosany.Ny fahatsapana sy faharesen-dahatra fa tsy ampy ny sehatra manosika izany  eto amintsika no antony nampijoroana azy ho Fikambanana feno.

 (T C): Miresaka fifeheza-mitarika na Leadership isika.Mafampana izao ny toe-draharaha politika eto Madagasikara efa ho telo taona mahery.Aiza ho aiza ny TAMIFA Madagascar amin’ izany?

(N R): Ny fandraisan’ ny maro ny tena atao hoe Leadership angamba no tsy ampy satria tsy voatery ho fanomanana amin’ ny andraikitra politika ihany akory izany satria ny fiainana andavanandron’ ny tsirairay kendrena hivoatra bebe kokoa no ilàna ny Leadership. Isika ato amin’ ny Fikambanana ohatra dia manompana azy hifandraika amin’ ny fampidirana sy fanitarana fihariana.Ny fahamaroan’isan’ ny tanora misandratra sy tafavoaka amin’ ny asam-pihariana sy fandraharahana no fanamby iarahana ka tefena ho fitaovana ho enti-mifanampy amin’ izany ny Fikambanana.

(T C ): Misy ve olona na vondrona politika ao an-damosin’ ny Fikambanana?

(N R): Tsy manao no sady tsy misalovana ny asan’ ny antoko politika ny TAMIFA Madagascar fa manatontosa  ireo adidy manandrify azy araky ny tanjony.Ireo fifampifehezana ato anatiny rahateo dia manindry izany koa.Ny Mpikambana tsirairay kosa dia malalaka amin’ izay safidy na loko politika tiany itakosonana saingy tsy azony ampiasaina amin’ izany ny anaran’ ny Fikambanana.Ny fantatra izao dia saika ahitana an’ ireo karazam-pirehana rehetra misy eto amin’ ny firenena ny fironanan’ ny Mpikambana ato.Misy koa anefa ireo tsy manana firehana.

(T C) : Misy kosa ve ny mpanohana amin’ ny fihariana satria raha vao maheno ny voambolana hoe fihariana dia vola no ao ambadik’izany?

(N R): Mahaleo tena ny Fikambanana ary tsy miankina amina iza na iza izany e! Mitovy fepetra amin’ ny fandraisana ny politika ihany koa ny ametrahana mikasika ny fivavahana na tsy napetrakao aza.Mikasika ny fihariana indray dia tsy voatery ho vola avy hatrany akory no tokony abahana ao an-tsaina voalohany raha miresaka azy.Tsy laviko fa ilaina ny vola eo amin’ ny fiainana saingy tokony hijanona ho fitaovana ho enti-manatanteraka izay kinasa na vinan’ ny tsirairay izay faritany izany.Ireo efa ela nihetezana sy be traikefa amin’ ny fandinihana ny tantaran’ ny zanak’ olombelona dia manamarina izany avokoa.Misy amin’ ireo  lahatsoratra na boky zarainareo eto amin’ ny tranonkala koa manaporofo izany .

(T C): Aminao, inona marina izany no tena harena aminy?

(N R): Samy manana ny filazany sy ambarany ny rehetra  amin’ io fa amiko dia roa ihany no karazan-karena azo tovozina eto ambonin’ ny tany.Ny voalohany dia ny harena hita maso na richesse visible.Io ilay hitsarantsika mazàna ny olona eo amin’ ny fiaraha-monina hoe manankarena i Ranona na tsy mbola lasa lavitra.Avy amin’ ny fijerena sy fitanisana ireo fananana hita maso toy ny tranobe mijoalajoala mitsangana, fiara raitra lafo vidy, tany,omby  sy ny sisa no fandrefesantsika azy.Fa ny faharoa dia ny harena tsy hita maso na richesse non visible.Ny Ntaolo malagasy ohatra dia nilaza fa ny fahasalamana no tena voalohan-karena ary ny lova tsara indrindra izay harena mendrika ho an’ ny tanora dia ny fahaizana amam-pahalalàna.Misy koa ny fahendrena tatsinanana izay miteny fa ny filaminan-tsaina anaty na paix intérieure no tena izy.Izany hoe na mivangongo tahaka ny inona aza ny vola ama-pananana eo am-pelantananao dia mety hidika ho fahantrana ihany izany rehefa sendra tsy mirindra ny ampahany amin’ nyfiainanao: toy ny fifandraisanao amin’ ny fiaraha-monina,ny olana eo amin’ ny fitiavana sy tontolom-pianakaviana,…..Diniho  tokoa ange eo amin’ ny sehatr’ireo olona mpanefoefo sy misongadina eran-tany fa ny itovizany dia ny fahaizan’izy ireo nitrandraka ity harena faharoa ity.Ary na ahoana na ahoana dia tsy maintsy tafiditra tanatin’ izany ny tetika Leadesrhip nampiasain’ izy ireo.Mamporisika manokana ny tanora aho hifantoka kokoa amin’ ny fitrandrahana ny harena tsy hita maso.

(T C): Mijanona ho sehatra fanovozam-pahalalana fotsiny ihany ve izany ny TAMIFA Madagascar raha mivoy ny hoe fihariana? Moa tsy lasa “philososophique” be loatra?

( N R): “Réaliste” koa e! Ataonao ahoana ohatra ny handeha hamily fiara iray ohatra na inona na inona antony raha toa ka tsy hainao akory ny mitondra azy.Ny asa tsy voafehy dia tsy hitarika vokatsoa ho an’ izay manao izany sy ny manodidina.Koa izay Mpikambana malailay fonosana amin’ ny fanatevenam-pahaizana dia avela ho hitan’ ny namany eo.Tsapa ho miha –mitombo kokoa  mantsy ny sokajin-taranja mila jarian’ny tanora ankehitriny raha mitaha amin’ ireo tanora fahiny raha tsy hilaza afa-tsy ny fikirakirana itony solosaina sy fitaovan-tserasera itony.

(T C) : Inona avy ireo tetik’asa lehibe atrehin’ ny Fikambanana amin’izao fotoana izao ?

(N R) : Ankoatra ny fanohizana an’ izay hamparanitra ny tsirairay toy ny efa mahazatra hatrizay dia fotoana firosoana amin’ ny lalindalina kokoa izao.Mila  manaporofo fahombiazana eo amin’ ny tenantsika sy ny asam-pikambanana iarahana isika.Misy ireo soritr’asa izay nipetraka fotsiny tany anatin’ ny vatasarihan’ ny isam-baomiera indraindray ka mila fanamasahana sy fanatontosana amin’ izay.Tsy mijanona ho sompitra famoronan-kevitra sy fahaiza-manentana fotsiny ny antony hanaovana TAMIFA Madagascar fa mitaky firoboroboany  hatrany.Hisy fampahafantarana an’ ireo hetsika rehetra ato ho ato tsy ho ela aorian’ ny fivoriana fanapahana azy farany amin’ ny teny ieràna .Miha-mitombo rahateo koa ny isan’ ny Mpikambana ka inoana fa hanome aina vaovao ny fipoiran’ ny loha sy endrika vaovao. Ianareo miantsoroka eto amin’ ny « Communication » izao dia efa hitako manomboka  mampiseho izany miandalana.

(T C): Amin’ ny maha- Mpitarika voalohany anao,inona no heverinao ho tena olana lehibe amin’ ny fitondrana Fikambanana tahaka itony?

(NR) : Amin’ ny raharaha rehetra dia tsy maintsy misy foana ny sakana sy fahasarotana.Tamin’ ny taona 2011 dia isan’ny nandray anjara tamina fivoriana niantsoan’ ireo mpamatsy vola an’ ireo Fikambanana miasa ara-toe-karena sy sosialy mba hananganana vovonana (Plateforme ) ny TAMIFA Madagascar.Ny tsapa dia maro ireo namana miandry tohana ara-bola vao manao zavatra.Ny tena kapitaly anefa dia ny fahafaha-mihetsika sy manainga avy hatrany.Ho tonga ho azy ny mpanohana ary tena hanosika mavitrika rehefa mahita an’ izay nafitsokao.

(T C):Fanontaniako farany andriamatoa Filoha dia ny hoe mbola misokatra ho an’ ny tanora mikasa ny ho Mpikambana vaovao ve ny Fikambanana?Inona no tokony hataon’izy ireo manoloana izany?

( N R ):Tsara ny mahazo fanazavana misimisy kokoa momba ny TAMIFA Madagascar ho an’ireo te hirotsaka ho Mpikambana mialohan’ ny  hanapahan-kevitra.Ny “données”  mivoaka eto amin’ ny tranonkala araka ny fahitako azy dia isan’ ny manampy betsaka ho amin’ izany.Afaka mandray ny tsirairay tsy tapaka koa ireo Biraom-pifandraisana misy araka ny faritra manakaiky antsika.

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s